<<ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย>>
เขต อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

   

 

 

336 หมู่ที่  14 บ้านวารีวงษ์   ตำบลดงขุย 
อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์  67190

พื้นที่  80.58  ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด   7,714  คน
ชาย    3,836   คน
หญิง  3,878  คน

 

<<HOME>>