ขออภัย ...!!!
อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง


336 หมู่ 14 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67190

พัฒนาเวปไซด์โดย  นายประจักษ์  ศรีทอง  เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ดงขุย